استخدام-سنندج استخدام شهر سنندج
درج رایگان آگهی استخدام

استخدام شهر سنندج

استخدام-آرایشگر-حرفه-ای-زنانه-در-سالن-زیبایی-

استخدام آرایشگر حرفه ای زنانه در سالن زیبایی

سنندج
1399-07-26
استخدام-فروشنده-حرفه-ای-آقا-در-فروشگاه-کاشی-سرامیک

استخدام فروشنده حرفه ای آقا در فروشگاه کاشی سرامیک

سنندج
1399-07-26
استخدام-مهندس-معمار-در-شرکت-مهندسی-معتبر

استخدام مهندس معمار در شرکت مهندسی معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-مدرس-زبان-فرانسه-در-موسسه-معتبر

استخدام مدرس زبان فرانسه در موسسه معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-راننده-ایسوزو-در-میدان-تره-بار

استخدام راننده ایسوزو در میدان تره بار

سنندج
1399-07-26
استخدام-بسته-بند-خانم-در-شرکت-تولیدی-معتبر

استخدام بسته بند خانم در شرکت تولیدی معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-تکنسین-برق-در-شرکت-تولیدی-صنعتی-معتبر

استخدام تکنسین برق در شرکت تولیدی صنعتی معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-مهندس-عمران-در-آزمایشگاه-معتبر

استخدام مهندس عمران در آزمایشگاه معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-کارمند-حسابدار-در-شرکت-عمرانی-معتبر

استخدام کارمند حسابدار در شرکت عمرانی معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-ادمین-اینستاگرام-در-مجموعه-خصوصی

استخدام ادمین اینستاگرام در مجموعه خصوصی

سنندج
1399-07-26
استخدام-کارشناس-فروش-در-شرکت-تولیدی-معتبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت تولیدی معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-خیاط-ماهر-در-کارگاه-تولید-پرده-

استخدام خیاط ماهر در کارگاه تولید پرده

سنندج
1399-07-26
استخدام-عکاس-خانم-در-مجموعه-فرهنگی-هنری

استخدام عکاس خانم در مجموعه فرهنگی هنری

سنندج
1399-07-26
استخدام-کارمند-اداری-خانم-در-دفتر-اداری

استخدام کارمند اداری خانم در دفتر اداری

سنندج
1399-07-26
استخدام-مهندس-عمران-در-شرکت-پیمانکاری-معتبر

استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-تکنسین-معمار-در-شرکت-مهندسی-معتبر

استخدام تکنسین معمار در شرکت مهندسی معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-مهندس-معمار-خانم-در-شرکت-خصوصی

استخدام مهندس معمار خانم در شرکت خصوصی

سنندج
1399-07-26
استخدام-مسئول-دفتر-خانم-در-دفتر-فنی-مهندسی-معتبر

استخدام مسئول دفتر خانم در دفتر فنی مهندسی معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-اپراتور-کامپیوتر-در-شرکت-نرم-افزاری--معتبر

استخدام اپراتور کامپیوتر در شرکت نرم افزاری معتبر

سنندج
1399-07-26
استخدام-طراح-گرافیک-در-شرکت-معتبر

استخدام طراح گرافیک در شرکت معتبر

سنندج
1399-07-26