درج رایگان آگهی استخدام

نظرات و دیدگاه های خود را با ما به اشتراک گذارید . الو استخدام ، با آگاهی از نظرات و ایده های کاربران ، در جهت بهبود و اصلاح تکنیک های فنی و رفتار سازمانی ، و همچنین اصلاح روند خدمات ، در خدمت کاربران خود خواهد بود . بدین منظور ، ابزار متداول و متفاوت تماس ، بمنظور ارتباطی سریع و آسان ، در اختیار شماست . با ما در تماس باشید و تجارب خود را انتقال دهید . صدای شما را ، خواهیم شنید .

  • ایمیل
  • تلفن
  • فکس
  • موبایل
  • واتساپ
  • نشانی

ایمیل info@alloestekhdam.com

با ارسال ایمیل به نشانی ما ، از نظرات ، دیدگاه ها ، و ابتکارات شما ، در خصوص کاربری ، موارد فنی ، طرح اشکال و یا هر گونه انتقاد خاص ، جویا خواهیم شد . تماس شما از ایمیل ، و مکتوب بودن مکاتبات ، اهمیت ارتباط و درجه رهگیری خاصی به پیام ارسالی خواهد بخشید . با ذکر عنوان و خلاصه پیام ، رهگیری پیام را ، تسهیل نمایید .

تلفن 88041631 - 021

صدای شما را خواهیم شنید ، و از نظرات شما آگاه خواهیم شد . در صورت تمایل به بیان هر گونه نظر و انتقاد ، علاوه بر تماس مکتوب ، در صورت تصمیم به بیان احساس و نظرات ، الو استخدام ، وظیفه سازمانی خود را در خصوص دریافت نظرات ، هر گونه پیام خاص و گفتاری شما را شنوا ، دریافت ، و پیگیری خواهد کرد .

فکس 88041632 - 021

دریافت نظرات رسمی و مکتوب شما را ، با درجه اولویت بالا ، از طریق ارتباط فاکس پیگیری خو اهد شد . دریافت پیشنهادات خاص همکاری با سازمانها و موسسات در خصوص کاریابی و منابع انسانی و ارائه بهترین پیشنهاد رسمی با جزئیات ، خصوصا موضوعات و قرارداد های خاص مالی ، از طریق فاکس دریافت خواهد شد .

موبایل 3766832 - 0912

انتظار دریافت پاسخ سریع ، با ارسال یک پیام کوتاه با موبایل ، در اختیار کاربران خواهد بود . هر گونه اشکالات کاربری و اضطراری در خصوص نحوه کاربری و ایجاد آگهی و اشکالات مقطعی و زمانی خاص و سریع ، با ارسال پیام کوتاه دریافت و بسرعت رهگیری خواهد شد . تماس سریع را با موبایل تجربه کنید .

واتساپ 3766832 - 0912

پاسخ سریع و آسان را با ابزار آسان ، تجربه کنید و هر گونه نیاز خدمات کاربری و فوری ، با تلگرام در اختیار ، به نشانی ما واتساپ کنید و از دریافت بموقع پیام ، توسط ما ، آگاه شوید . پاسخ سریع و مناسب خود را ، از همان طریق ، خواهید شنید . موارد اضطراری و درج و ویرایش سریع آگهی ، بهترین مثال تماس واتساپی خواهد بود .

نشانی ۱۴۳۵۹۱۶۱۵۷

هر گونه مکاتبات رسمی و اداری و قانونی با الو استخدام با نشانی دفتر ما ، انجام پذیر است . الو استخدام در نشانی زیر ، میزبان جلسات سازمانی و مکاتبات شما ، خواهد بود . تهران ، خیابان ملاصدرا ، جنب بیمارستان بقیه ا... شماره ۲۱۴، برج ونوس ، طبقه ۸ ، واحد ۱۵ ، کد پستی ۱۴۳۵۹۱۶۱۵۷