خبرنامه

خبرهای جدید را زودتر از بقیه دریافت کنید

در دیگر صفحات ما مجازی ما عضو شوید و ما را دنبال کنید

فیسبوک لینکدین اینستاگرام
روش های دورکاری

مهارت و تخصص

روش های دورکاری

در دورکاری، فرد شغل خود را بدون حضور فیزیکی در محیط کار خود در فضای دیگر مثل خانه خود به انجام می رساند و این چنین فرد دورکار با برنامه ریزی مناسب می تواند در طول شبانه روز کارهای مفید زیادی را انجام دهد و به همین خاطر حس مطلوب بیشتری خواهد داشت