خبرنامه

خبرهای جدید را زودتر از بقیه دریافت کنید

در دیگر صفحات ما مجازی ما عضو شوید و ما را دنبال کنید

فیسبوک لینکدین اینستاگرام
آشنایی با مشاغل اداری

معرفی مشاغل

آشنایی با مشاغل اداری

از شاغلان اداری یک پشت میز نشینی و یک سیستم در جلوی این میز و ارائه خدمات و یا انجام وظایف در ذهن هاست و تصویر چنین شغلی گویی بسیار راحت و بی دردسر است و یک شغل مناسب و با برنامه است که خیلی ها در بیرون آن به این شغل حسادت میکنند.

آشنایی با مشاغل اجرایی

معرفی مشاغل

آشنایی با مشاغل اجرایی

عواملی بسیار در موفقیت و گام برداشتن در یک مسیر رو به جلو برای هر سیستمی وجود دارد اما این عوامل و فاکتورها زمانی خود را نشان می دهند که کلیه اهداف و برنامه های سیستم، لباس اجرایی بر تن بپوشند و خود را در بیرون از سیستم معرفی کنند و این معرفی و شناخت در حقیقیقت پویایی درون سیستم را توصیف می کند.انتقال دانش و اطلاعات یا راهنمایی هایی که به انجام وظایف افراد در یک سیستم مربوط می شود و مشخص می کند که چه کسی این وظایف را باید انجام دهد را افراد اجرایی سیستم می گوییم.

آشنایی با مشاغل آموزشی

معرفی مشاغل

آشنایی با مشاغل آموزشی

آموزش به مفهوم کمک کردن به دیگران برای یادگیری است ؛ این یادگیری می تواند همه زمینه ها برای شخص و جامعه و به طور کلی برای کشور را، فراهم سازد. ا ز مهم ترین گزینه های استخدام و به کارگیری افراد در هر شغلی دارا بودن مهارت آنان است و مهارت جز با آموزش دیدن حاصل نمی شود. وقتی دلیل سرعت پیشرفت کشورهای پیشرفته را از آنان می پرسیم آنها بحث جدیت در آموزش و تاثیر آموزش درست به افراد دارای صلاحیت آن مهارت را بیان می کنند.

آشنایی با شغل آشپزی

معرفی مشاغل

آشنایی با شغل آشپزی

یکی از مواردی که مردم همه ی دنیا برای آن اهمیت بسیاری قائل هستند، بحث غذایی و کیفیت غذایی است و د ر فرهنگ های مختلف نوع طبخ غذا مختلف است چون ذائقه مردم هر بلادی متفاوت است ؛ برخی کشورها سرخ کردنی ، برخی دیگر خام پزی و .... را می پسندند.

آشنایی با شغل منشی

معرفی مشاغل

آشنایی با شغل منشی

منشی در لغت به معنای ابداع کننده آمده است اما آنچه که در جوامع امروز از شغل منشی (مسئول دفتر) انتظار می رود متفاوت است.