ایجاد آگهی استخدام
مسئول فنی

استخدام مسئول فنی در مهد کودک

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • تاسیسات
 • تعمیرات سیستم سرمایشی
 • تعمیرات سیستم گرمایشی
 • امور فنی
 • کامپیوتر

نوع همکاری

 • قراردادی

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • آموزش و نگهداری کودکان

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام مسئول فنی در تهران به یک مسئول فنی با سابقه کار نیازمندیم.

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • 2000yazdan2000@gmail.com
 • 09127539615