کارشناس تست نرم افزار

استخدام کارشناس تست نرم افزار در دانرو

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • تهیه گزارش
 • تست نرم افزار
 • زبان انگلیسی
 • تجزیه و تحلیل
 • مستندات سازی
 • روحیه تیمی

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • تبلیغات

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام کارشناس تست نرم‌افزار جهت تست و حصول اطمینان از انطباق امکان پیاده سازی شده با نیازمندیهای تعیین شده /مستندسازی سناریو تست /مستندسازی سناریوهای کاربری سیستم /تهیه گزارش از تستهای انجام شده و نتایج آن

حداقل شرایط احراز

توانایی تجزیه و تحلیل آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی آشنایی با PHP، PHPUnit، Git و Selenium WebDriver آشنایی با انواع Automation Test

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس