فروشنده

استخدام فروشنده در فروشگاه مبل

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • جوان
 • فروش
 • بازاریابی
 • آراسته
 • بازاریاب

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • چوب و مبلمان

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

به فروشنده خانم جوان جهت فروش مبلمان نیازمندیم حقوق و مزایای عالی آدرس : خاوران هماهنگی از طریق تماس و ایمیل

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • hadi_m5583@yahoo.com
 • 09124307127