ایجاد آگهی استخدام
برنامه نویس ارشد جاوا

استخدام برنامه نویس ارشد جاوا در پرورش داده‌ها

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • jQuery
 • JS
 • HTML
 • Security
 • Java
 • CSS
 • Hibernate
 • jpa

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • فناوری اطلاعات

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام برنامه نویس جاوا (مزایا:فعالیت در یکی از پروژه های موفق و مقیاس بزرگ /حقوق بالا /محیط پویا و مناسب /امکان پیشرفت شغلی )

حداقل شرایط احراز

تخصص در زبان JAVA /Google Web Toolkit /Spring Core, DI, Security, Web /Hibernate /JPA

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس