ایجاد آگهی استخدام
حسابدار خانم

استخدام حسابدار خانم در شرکت بازرگانی معتبر

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • اظهارنامه مالیاتی
 • حقوق و دستمزد
 • خرید و فروش فصلی
 • ارزش افزوده
 • تهیه دفاتر قانونی

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • بازرگانی

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

1- انجام کلیه کار های مالی و قانونی از جمله 2-اظهارنامه مالیاتی 3-ارزش افزوده 4-خرید و فروش فصلی 5-تهیه دفاتر قانونی 6- بیمه 7- حقوق و دستمزد 8- حداقل 3 سال سابقه کار

حداقل شرایط احراز

ظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده -خرید و فروش فصلی -تهیه دفاتر قانونی - بیمه - حقوق و دستمزد

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

انجام کلیه کار های مالی و قانونی از جمله 2-اظهارنامه مالیاتی 3-ارزش افزوده 4-خرید و فروش فصلی 5-تهیه دفاتر قانونی 6- بیمه 7- حقوق و دستمزد

اطلاعات تماس

 • z_moradi1@yahoo.com
 • 09120411497