دفتردار

استخدام دفتردار در افق

در شهر اهواز

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • امور نامه نگاری
 • امور مستند سازی
 • گامپیوتر
 • امور اداری
 • امور بایگانی

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • ساخت و ساز

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

جذب یک نیرو خانم به عنوان دفتردار تمام وقت با حقوق و بیمه

حداقل شرایط احراز

آشنایی به نامه نگاری آشنایی به امور اداری

شرایط ارجحیت

آشنایی با Excel آشنایی با ایمیل مارکتینگ

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • ghasemsadavi@email.com
 • 09166151520