مهندس صنایع غذایی

استخدام مهندس صنایع غذایی در شرکت معتبر

در شهر اصفهان

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • میکروبیولوژی
  • مستندات آزمایشگاهی
  • استریلیزاسیون
  • صنایع غذایی

نوع همکاری

  • استخدامی

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • صنایع غذایی

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام یک نفر خانم دارای لیسانس میکروبیولوژی یا صنایع غذایی در شرکت معتبر در شهر مشهد و در محدوده خیابان شیخ طوسی شرقی.

حداقل شرایط احراز

دارای لیسانس میکروبیولوژی یا صنایع غذایی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

مهندس صنایع غذایی

اطلاعات تماس

  • 09131257656