ایجاد آگهی استخدام
مسئول دفتر مدیر عامل

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در آموزشگاه معتبر

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • کامپیوتر
 • نرم افزار اداری
 • پیگیری جلسات با سازمانها
 • انجام امور پیگیری خارج از دفتر
 • فن بیان
 • روابط عمومی

نوع همکاری

 • قراردادی

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • آموزشی

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام مسئول دفتر در تهران به یک نفر با سابقه کاری مرتبط جهت کار در یک آموزشگاه معتبرنیازمندیم

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • 09058064272