ایجاد آگهی استخدام
منشی خانم

استخدام منشی خانم در شرکت حمل ونقل معتبر

در شهر مشهد

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • فکس
 • آفیس
 • اکسل
 • ورد
 • تایپ
 • تلفن
 • لیسانس
 • کامپیو تر

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • حمل و نقل

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

نیازمند منشی خانم جوان با ظاهر آراسته در یک شرکت معتبر میباشیم

حداقل شرایط احراز

لیسانس دارای سابقه

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

پاسخ دهی تلفن و ایمیل کار با فکس امور دفتری و بایگانی

اطلاعات تماس

 • madaniesmael@gmail.com
 • 09153172868