مسئول دفتر

استخدام مسئول دفتر در شرکت معتبر پیمانکاری

در شهر بندرعباس

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • کامپیوتر
 • افیس
 • اینترنت
 • تایپ
 • باهوش

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • پیمانکاری

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

یک شرکت معتبر پیمانکاری برای دفتر مدیر عامل یک مسئول دفتر برای هماهنگی جلسات صورت برداری و پاسخگویی تلفن و تعیین وقت ارباب روجوع نیازمند است سابقه کاری حداقل 2 سال داسته باشد

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • plan_nouri@yahoo.com