ایجاد آگهی استخدام
مهندس کشاورزی

استخدام مهندس کشاورزی در دامداری رفیع زاده

در شهر بجنورد

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • دامپرور
 • داپرور
 • دامپزشکی

نوع همکاری

 • توافقی
 • دورکاری
 • تمام وقت
 • کاراموزی
 • قراردادی
 • پروژه ای

سطح ارشدیت

 • مدیر

صنعت شغلی

 • کشاورزی

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص فعالیت شغلی موسسه ، و عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس