مسئول بخش تحقیقات

استخدام مسئول بخش تحقیقات در مرکز همایش های بین المللی

در شهر ساری

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • اینترنت
 • افیس
 • جستجو در اینترنت
 • تحقیق و جستجو
 • کامپیوتر
 • تحلیل و آنالیز

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • برگزاری همایش های بین المللی

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

مرکز همایش های بین المللی برای امور تحقیاتی و بررسی همایش های به یک مسئول بخش تحقیقات با تجربه کاری و رزمه قوی نیازمند است در صورت داشتن رزمه مفید و مناسب با ما تماس بگیرید با تشکر

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • resume.datis@gmail.com