ایجاد آگهی استخدام
حسابدار

استخدام حسابدار در ارکید فارمد

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • ثبت اسناد حسابداری
 • نرم افزارهای حسابداری
 • حقوق و دستمزد
 • تنخواه گردانی
 • حسابداری
 • تهیه اظهارنامه مالیاتی
 • مالی و حسابداری

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • خدمات درمانی

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری فروش،ثبت اسناد حسابداری ورود و خروج انبار، ثبت اسناد حسابداری هزینه و درآمد، ثبت اطلاعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آنها و پرداخت فیش حقوقی به آنها،تهیه مقدماتی صورت های مالی شرکت و ارائه به رئیس حسابداری یا مدیر مالی جهت کنترل و تأیید نهایی،تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به صورت ماهانه و گزارش تغییرات،امور مالی و ممیزی های مالیاتی

حداقل شرایط احراز

مسلط به صورت حساب های مالی و برنامه های پشتیبان مطابق با برنامه های پایان ماه، نجزیه و تحلیل درآمد، ماموریت ها و هزینه ها به صورت ماهانه

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس