ایجاد آگهی استخدام
حسابدار

استخدام حسابدار در شرکت معتبر فنی وبازرگانی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • نرم افزارهای مالی
 • تجزیه وتحلیل گزارشاتمالی
 • نرم افزارسپیدار
 • ثبت اسناد مالی
 • تجزیه و تحلیل گزارشات مالی
 • گزارشات فصلی

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • بازرگانی

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

شرکت معتبر فنی و بازرگانی به یک حسابدار خانم با حداقل 3 سال سابقه کارمسلط به سپیدار نیازمند می باشد با حقوق و مزایای عالی طبق قوانین کار

حداقل شرایط احراز

نرم افزار سپیدار تجزیه وتحلیل گزارشات مالی ثبت اسناد مالی گزارشات فصلی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

رسیدگی به امور مالی وحسابرسی شرکت

اطلاعات تماس

 • Rhamid.re@gmil.com