ایجاد آگهی استخدام
کارشناس ارشد لجستیک

استخدام کارشناس ارشد لجستیک در شرکت راه نوان

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • افیس
 • کامپیوتر
 • پذیرش بار هوایی
 • اینترنت
 • مدیریت هزینه
 • تجزیه تحلیل آماری

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • حمل و نقل

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

شرکت راه نوان نیازمند یک کارشناس ارشد لجستیک جهت برنامه ریزی توزیع بار از تهران به شهرستان ها هاب های توزیع و دریافت بار استان تهران آشنا به اصول مقدماتی حسابداری، مدیریت هزینه و تجزیه و تحلیل آماری آشنا به وجوه مختلف حمل و نقل و حمل و نقل ترکیبی باشد در الویت است

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • hr@mahex.com