ایجاد آگهی استخدام
کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل

استخدام کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل در ایمن تردد

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • مطالعات ترافیک شهری
 • برنامه ریزی حمل و نقل
 • روحیه تیمی
 • راه و ترابری
 • زبان انگلیسی
 • امکانسنجی ترافیکی

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • حمل و نقل

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل دارای مدرک تحصیلی برنامه ریزی حمل و نقل و یا راه و ترابری جهت اثرسنجی و امکانسنجی ترافیکی،اصلاح هندسی معابر ،اصلاح هندسی معابر ،مطالعات حمل و نقل شهری و سایر موضوعات مشابه در دفتر مهندسین مشاور در تهران

حداقل شرایط احراز

آشنا به مطالعات ترافیک شهری جهت انجام مطالعات شبیه‌سازی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس