ایجاد آگهی استخدام
پذیرشگر

استخدام پذیرشگر در بیمارستان معتبر

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • کامپیوتر
 • افیس
 • امور پذیرش
 • امور دفتری
 • بایگانی
 • پاسخگویی تلفن
 • پاسخگویی مراجعین
 • اینترنت
 • فن بیان قوی

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • بیمارستان وخدمات درمانی

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

بیمارستان معتبر برای امور دفتری و پذیرش خودنیاز به یک پذیرشگر خانم جهت بیمارستان در محدوده شهر ریِ تهران نیازمنداست برای کسب اطلاعات بیشتر در باره ساعت کاری و حقوق و مزایا با شماره موجود تماس بگیرید تا راهنمایی شوید

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • 88685322