جوشکار

استخدام جوشکار در معتبر

در شهر مشهد ریزه

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • ماهر
  • جوشکاری
  • اسکلت ساختمان

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • خدمات ساختمان

درجه تحصیلی

  • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

به تعدادی کارگر جوشکار اسکلت نیازمندیم

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

جوشکاری اسکلت ساختمان

اطلاعات تماس

  • 09337553520