کارشناس ثبت اطلاعات مالی

استخدام کارشناس ثبت اطلاعات مالی در پردازش اطلاعات مالی مبنا

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • تهیه گزارشات
 • بورس
 • اینترنت
 • Microsoft Word
 • سود و زیان
 • ترازنامه
 • گردش وجوه نقد
 • Microsoft Excel

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • فناوری اطلاعات

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام کارشناس ثبت اطلاعات مالی جهت ثبت اطلاعات و رخدادهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

حداقل شرایط احراز

مسلط به Word, Excel آشنا به اینترنت آَشنا به مفاهیم صورت های مالی

شرایط ارجحیت

آشنایی با بورس

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس