ایجاد آگهی استخدام
حسابدار

استخدام حسابدار در مغان پارس کیمیا

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • Microsoft Office
 • کامپیوتر
 • امور مالی
 • حقوق و دستمزد
 • روابط عمومی
 • حسابداری

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • تولید و صنایع

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری ،تهیه صورت مغایرت بانکی،تهیه گزارشات فصلی،تهیه گزارشات ارزش افزوده و انجام سایر امور محوله

حداقل شرایط احراز

آشنا به امور حسابداری و امور مالی آشنا به کامپیوتر آشنا به حسابداری حقوق و دستمزد

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس