ایجاد آگهی استخدام
سرپرست امور مالی

استخدام سرپرست امور مالی در پردازش نگار راشین

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • قوانین مالیاتی
 • امور مالی
 • امور حسابداری
 • سرپرستی
 • قوانین بیمه
 • تهیه گزارشات

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • فناوری اطلاعات

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام سرپرست امور مالی با سابقه سرپرستی جهت سرپرستی و ارائه گزارشهای بهای تمام شده ، بودجه و صورت های مالی در شرکت پردازش نگار راشین

حداقل شرایط احراز

تسلط کامل به امور حسابداری و ارائه گزارشهای مدیریتی و دولتی تسلط کامل بر قوانین مالیاتی و بیمه

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس