ایجاد آگهی استخدام
برنامه نویس

استخدام برنامه نویس در شرکت فن آوران سیستم نوین

در شهر اصفهان

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • MS SQL Server
 • C
 • AngularJS
 • JQuery
 • اتوکد

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • خدمات کامپیوتری

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام برنامه نویس در یک شرکت معتبر در اصفهان اشنا یا مسلط به JQueryو AngularJSو #CوMS SQL Serve با حقوق مکفی رزومه ارسال شود

حداقل شرایط احراز

اشنا یا مسلط به JQuery آشنا یا مسلط به AngularJS آشنا یا مسلط به #C آشنا یا مسلط به MS SQL Serve

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

برنامه نویس

اطلاعات تماس

 • job@sysnatech.com