کارشناس سیستم ها و بهره وری

استخدام کارشناس سیستم ها و بهره وری در شرکت نفوذ ناپذیران

در شهر شیراز

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • استانداردهای ISO
  • مستندسازی
  • تدوین فرایند
  • سیستم های بهره وری

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • امنیت شبکه

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام یک نفر کارشناس سیستم ها و بهره وری در یک شرکت امنیت شبکه در شیراز اشنا به آشنایی به سیستم ها و استانداردهای ISO و مهارت تجزیه و تحلیل فرایندهای کاری و مهارت پیاده سازی سیستم های بهره وری مهارت استانداردسازی روش ها و فرآیندها

حداقل شرایط احراز

اشنا به آشنایی به سیستم ها و استانداردهای ISO و مهارت تجزیه و تحلیل فرایندهای کاری و مهارت پیاده سازی سیستم های بهره وری مهارت استانداردسازی روش ها و فرآیندها

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

کارشناس سیستم ها و بهره وری

اطلاعات تماس

  • jobs@nnpz.ir