مذاکره کننده

استخدام مذاکره کننده در مرکز همایش ساری

در شهر ساری

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • زبان انگلیسی
  • افیس
  • امور اینترنت
  • فن مذاکره

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • خدماتهمایش

درجه تحصیلی

  • فوق لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

یک مرکز همایش در ساری نیاز به یک مذاکره کننده اقا اشنا به افیس و امور اینترنت و زبان انگلیسی و فن مذاکره نیاز دارد

حداقل شرایط احراز

اشنا به افیس و امور اینترنت و زبان انگلیسی و فن مذاکره

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

مذاکره کننده

اطلاعات تماس

  • resume.datis@gmail.com