ایجاد آگهی استخدام
حسابدار

استخدام حسابدار در پژوهشگران نانوفناوری

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • نرم افزارهای حسابداری
  • حقوق و دستمزد
  • امورمالی
  • امور حسابداری
  • امور مالیاتی

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • آموزش

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام حسابدار جهت ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و نرم افزار حسابداری در شرکت پژوهشگران نانوفناوری

حداقل شرایط احراز

مساط به امور مالی و حسابداری/ نرم افزارهای حسابداری /امور مالیاتی/ حقوق و دستمزد

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس