مربی زبان انگلیسی

استخدام مربی زبان انگلیسی در مهد کودک

در شهر کرج

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • آموزش به کودک
  • آموزش رنگ به زبان انگلیسی
  • آموزش شعر انگلیسی
  • آموزش حروف انگلیسی

نوع همکاری

  • استخدامی

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • آموزش زبان خارجی

درجه تحصیلی

  • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام مربی آموزش زبان انگلیسی به کودکان درشهر کرج. آشنایی با کار کودک و سرزنده و اکتیو بودن از جمله موارد مد نظر جهت استخدام میباشد.

حداقل شرایط احراز

آشنایی با کار کودک و سرزنده و اکتیو بودن

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

مربی آموزش زبان انگلیسی به کودکان

اطلاعات تماس

  • 09025799470