ایجاد آگهی استخدام
حسابدار

استخدام حسابدار در دفتر پیشخوان دولت

در شهر کرج

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • تنخواه گردانی
  • زبان انگلیسی
  • گزارش مالی
  • بازارهدف

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • امور ثبتی و شهروندی

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام حسابدار اقا اشنا به زبان انگلیسی و تنخواه گردانی و اشنا به بازار هدف و گزارش مالی در یک دفتر پیشخوان در کرج

حداقل شرایط احراز

اشنا به زبان انگلیسی و تنخواه گردانی و اشنا به بازار هدف و گزارش مالی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

حسابدار

اطلاعات تماس

  • rezvanacc@yahoo.com