منشی

استخدام منشی در شرکت معتبر

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • پیگیری
 • آفیس
 • امور دفتری
 • کامپیوتر
 • پاسخگویی به تلفن

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • خدمات نرم افزار

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام منشی خانم جهت امور دفتری و منشیگری در تهران

حداقل شرایط احراز

اشنا به امور

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

امور دفتری / امور هماهنگی/ پاسخگویی

اطلاعات تماس

 • 09100405623