مربی زبان کودک

استخدام مربی زبان کودک در مهد کودک

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • آموزش اعداد انگلیسی
  • آموزش رنگ به زبان انگلیسی
  • آموزش شعر انگلیسی
  • آموزش حروف انگلیسی

نوع همکاری

  • استخدامی

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • آموزش زبان خارجی

درجه تحصیلی

  • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

دعوت به همکاری از یک مربی با سابقه زبان کودک برای استخدام در یک مهد کودک واقع در پونک برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان در حد آموزش شعر و شناخت حروف و اعداد و رنگها به زبان انگلیسی.

حداقل شرایط احراز

دارای سابقه آموزش زبان به کودکان

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

مربی زبان کودک

اطلاعات تماس

  • 09106801907