تایپیست

استخدام تایپیست در انتشارات مشاوران آموزش

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • فرمول نویسی
  • افیس
  • زبان انگلیسی
  • تایپ ده انگشتی

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • انتشارات و خدمات چاپ

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام تایپیست اقا اشنا به افیس و تایپ ده انگشتی و زبان انگلیسی در یک انتشارات در تهران

حداقل شرایط احراز

اشنا به افیس و مسلط به تایپ ده انگشتی و اشنا به زبان انگلیسی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

تایپیست

اطلاعات تماس

  • mokhtar.zandi@gmail.com