ایجاد آگهی استخدام
کارمند دفتری

استخدام کارمند دفتری در موسسه خصوصی

در شهر ارومیه

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • زبان انگلیسی
  • قراردادهای حقوقی
  • ثبت اسناد حقوقی
  • بیمه

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • حقوقی

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

یک دفتر حقوقی به یک خانم دارای لیسانس حقوق آشنا به قراردادهای حقوقی جهت انجام کارهای دفتری نیازمند است . ساعت کاری 16 الی 20

حداقل شرایط احراز

تسلط به امور بیمه و ثبت اسناد حقوقی و آشنا به قراردادهای حقوقی و زبان انگلیسی

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

امور دفتری

اطلاعات تماس