ایجاد آگهی استخدام
منشی

استخدام منشی در بازار مبل

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • کامپیوتر
  • نرم افزار پیوست
  • تایپ
  • حسابداری

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • دستیار

صنعت شغلی

  • صنایع چوب

درجه تحصیلی

  • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

یک فروشگاه معتبر به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر و نرم افزار پیوست و صندقداری جهت همکاری نیازمند است

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • 09367402248