تکنسین شبکه

استخدام تکنسین شبکه در امن افزار گستر شریف

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • JNCIS SEC
  • CCNP
  • PWK
  • SOC SIEM

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • پشتیبانی شبکه

درجه تحصیلی

  • فوق دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام در شرکت امن افزار گستر شریف با حقوق و شرایط عالی و محیطی امن

حداقل شرایط احراز

مسلط بهSOC/SIEM مسلط بهPWK

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

کارشناسی امنیت

اطلاعات تماس