منشی

استخدام منشی در دفتر ساختمانی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • اینترنت
  • کامپیوتر
  • تایپ
  • طراحی

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • دستیار

صنعت شغلی

  • تجهیزات ساختمانی

درجه تحصیلی

  • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

یک دفتر ساختمانی به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر و طراحی و امور دفتری را استخدام می نماید.

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • 09058186244