ایجاد آگهی استخدام
منشی

استخدام منشی در رستوران

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • اینترنت
  • کامپیوتر
  • امور صندقداری
  • تایپ

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • دستیار

صنعت شغلی

  • رستوران مواد غذایی

درجه تحصیلی

  • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

یک رستوران واقع در پاکدشت به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت همکاری نیازمند است

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • 09021210515