ایجاد آگهی استخدام
منشی

استخدام منشی در بیمه ایران

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • صدور بیمه
  • تایپ
  • نرم افزار اداری
  • کامپیوتر

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • شرکت بیمه

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

بیمه ایران به یک منشی خانم مسلط به صدور انواع بیمه جهت همکاری نیازمند است

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • 09101371967