کارمند پذیرش آزمایشگاه

استخدام کارمند پذیرش آزمایشگاه در آزمایشگاه تخصصی دی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • مسلط به مهارت های ارتباط موثر با مشتری
  • آشنا با قوانین بیمه ای و نسخه خوانی آزمایشات
  • آشنایی با نرم افزارهای پذیرش ترجیحا نرم افزار آزمون

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • آزمایشگاه

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص فعالیت شغلی موسسه ، و عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • valiyeasr_lab@yahoo.com