منشی

استخدام منشی در موسسه مجاز

در شهر اراک

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • کامپیوتر
  • بازاریابی تلفنی
  • تایپ
  • امور پاسخگویی

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • دستیار

صنعت شغلی

  • آموزشی

درجه تحصیلی

  • دیپلم

خلاصه فعالیت شغلی

یک موسسه آموزشی به یک منشی خانم جهت بازاریابی نیازمند است رزومه به تلگرام ارسال شود

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • 09017295093