برق کار و لوله کش

استخدام برق کار و لوله کش در شرکت معتبر

در شهر قم

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • برق کشی
 • مدار الکتریکی
 • برق ساختمان
 • نصب اسپیلیت
 • برق صنعتی

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • خدمات فنی و تاسیسات

درجه تحصیلی

 • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام شاگرد لوله کش و برق کار

حداقل شرایط احراز

سن بین 20تا25سال فقط محدوده نیروگاه دارای هوش و ذکاوت توانایی جسمی مناسب

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • 09039102981