ایجاد آگهی استخدام
کارگر لحیم کار

استخدام کارگر لحیم کار در شهرک صنعتی

در شهر ارومیه

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • لحیم
 • مونتاژبورد
 • برود الکترونیک
 • هویه کاری

نوع همکاری

 • پروژه ای
 • استخدامی

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • الکترونیک

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام چند اقای مجرد جهت لحیم کاری و مونتاژ برود های الکترونیکی در شهرک صنعتی با سرویس ایاب ذهاب

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

لحیم کاری مونتاژ برود های الکترونی

اطلاعات تماس

 • advertisebegham@gmail.com
 • 09144833587