شراکت برای آرایشگاه

استخدام شراکت برای آرایشگاه در سالن زیبایی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • شرایط توافقی
 • سابقه کار
 • مدرک
 • وجدان کاری

نوع همکاری

 • توافقی

سطح ارشدیت

 • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

 • خدمات زیبایی

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

خانمی جهت شراکت برای آرایشگاه داشتن شرایط و توافقات

حداقل شرایط احراز

داشتن مدرک و سابقه کار

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • ehsanafshari1356@gmail.com
 • 09138580099