ایجاد آگهی استخدام
بازاریاب تعاونی

استخدام بازاریاب تعاونی در صنایع غذایی بقا

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا و خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • فن بیان قوی
 • کامپیوتر
 • سخت کوش
 • روشهای ارتباط با مشتری CRM
 • افیس
 • اکسل

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • تامین خوراک و مواد غذایی

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

صنایع غذایی بقاء در نظر دارد برای کادرتعاونی خود تهدادی بازار یاب به استخدام خود در اورد برای همکاری از شماره تماس شرکت برای تعیین وقت مصاحبه استفاده کنید

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس