کارمند بازرگانی

استخدام کارمند بازرگانی در بین المللی گروه یثربی

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

  • اینترنت
  • افیس
  • فن بیان قوی
  • زبان انگلیسی
  • کامپیوتر

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

  • بازرگانی و صادرات

درجه تحصیلی

  • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

مجموعه شرکت های بین المللی گروه یثربی برای امور بازرگانی نیارمند کارمند بازرگانی است برای همکاری از طریق وب سایت اقدام نماید

حداقل شرایط احراز

به کامپیوتر آشنایی به زبان انگلیسی و امور بازرگانی سن زیر ۳۰ سال

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس