ایجاد آگهی استخدام
حسابداری وبهای تمام شده

استخدام حسابداری وبهای تمام شده در شرکت معتبر

در شهر بندر ترکمن

ثبت همکاری

جنسیت

 • خانم

مهارت و عملکرد شغلی

 • افیس
 • اینترنت
 • اکسل
 • نرم افزار حسابداری
 • کامپیوتر

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • تولید نرم افزار

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

یک شرکت معتبر برای قسمت مالی خود نیازمند یک حسابدار خانم است برای همکار یاز ایمیل درج شده استفتده کرده و رزمه را ارسال کنید

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • Ahmadi@newsafariprint.com