مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک در شرکت معتبر

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

  • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

  • آچار به دست
  • تاسیسات
  • تعمیرات
  • تمهیدات نگهداری

نوع همکاری

  • تمام وقت

سطح ارشدیت

  • ارشد و باتجربه

صنعت شغلی

  • تاسیسات

درجه تحصیلی

  • لیسانس

خلاصه فعالیت شغلی

استخدام مهندس مکانیک فنی و آچار به دست، آشنا به تاسیسات و تجهیزات ، توان عیب یابی و تمهیدات برای نگهداری در شرکتی معتبر

حداقل شرایط احراز

فنی آچار به دست آشنا به تاسیسات و تجهیزات توان عیب یابی تمهیدات برای نگهداری

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

  • 22859951