خزانه دار

استخدام خزانه دار در مواد غذایی لئونارد

در شهر تهران

ثبت همکاری

جنسیت

 • آقا

مهارت و عملکرد شغلی

 • مسئولیت پذیر
 • اینترنت
 • افیس
 • امورخزانه داری
 • اکسل
 • کامپیوتر
 • امور حسابداری مخصوصا صدور اسناد

نوع همکاری

 • تمام وقت

سطح ارشدیت

 • ارشدیت نامشخص

صنعت شغلی

 • تامین مواد غذایی

درجه تحصیلی

 • درجه نامشخص

خلاصه فعالیت شغلی

گروه مواد غذایی لئونارد نیازمند یک خزانه دار است افراد علامند به این شغل رزمه ارسال کنند

حداقل شرایط احراز

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط احراز عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

شرایط ارجحیت

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص حداقل شرایط ارجحیت عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

مسئولیت شغلی

آگهی دهنده استخدام ، در خصوص شرایط مسئولیت شغلی با عنوان شغلی مورد نیاز ، هیچگونه اطلاعات مفید و قابل بررسی ، ثبت نکرده اند .

اطلاعات تماس

 • hr@leonardfood.com